Värmepump: 13.6 watt

Luftfuktighet: 72.50 %
Temp friggebod: 11.90 °

Uptime: 06:37:13 up 224 days, 19:10, 0 users, load average: 0.70, 0.63, 0.85