Värmepump: 118.3 watt

Luftfuktighet: 60.70 %
Temp friggebod: 25.90 °

Uptime: 17:03:31 up 17 days, 8:04, 0 users, load average: 0.16, 0.39, 0.59