Värmepump: 542.6 watt

Luftfuktighet: 88.10 %
Temp friggebod: -4.20 °

Uptime: 05:38:49 up 157 days, 19:12, 2 users, load average: 0.71, 0.74, 0.62