Värmepump: watt

Luftfuktighet: 56.90 %
Temp friggebod: 13.90 °

Uptime: 03:01:02 up 259 days, 15:34, 0 users, load average: 0.72, 0.65, 0.73